Coop Blood Drive Announcement

We invite you to our Coop Blood Drive Activity for the upcoming 56th Founding Anniversary of Barbaza Multi-Purpose Cooperative.
Schedule per Branch:
Branch Date Venue
Barbaza Main Office July 20, 2020 Main Office
Culasi Branch July 20, 2020 Main Office
Sibalom Branch July 15, 2020 San Jose Branch Office
San Jose Branch July 15, 2020 San Jose Branch Office
Balasan Branch July 28, 2020 Balasan Branch Office
Barotac Viejo Branch July 21, 2020 Barotac Viejo Branch Office
Caticlan Branch August 5, 2020 Caticlan Branch Office
Molo Branch July 27, 2020 Molo Branch Office
Kalibo Branch August 6, 2020 Kalibo Branch Office
Janiuay Branch July 20, 2020 Janiuay Branch Office
*The Culasi Branch shall join the activity with Barbaza Main Office. The same holds with Sibalom and San Jose Branches. Donors will be transported to the hosting Branch.
SIN-O ANG PWEDE MAKA DONAR KANG DUGO
> Babae ukon lalaki ang pwede maka donar kang dugo
> Naga edad 16 anyos asta 17 anyos pero dapat may pahanugot sang ginikanan
> Naga edad 18 asta 60 anyos, kag hasta 65 anyos kung regular nga naga donar
> Naga bug-at 50 kilos pataas
PAGA-OBRAHON BAG-O MAG DONAR SANG DUGO
>Kinahanglan nakapamahaw ang donor.
>Indi magkaon baboy o mantikaon nga pagkaon.
>Wala nakapulaw, kag dapat nakatulog sang walo (8) ka oras
>Wala naka inom sang makahulubog nga ilimnon sa sulod kang 24 oras
>Mag-inom sang damu nga tubig.
>Indi manigarilyo 2 ka oras antes mag donar
>Wala dapat naga ubo, sip-on, o hilanat sa adlaw sang pag donar
>Kon may tattoo, tuhog sa lawas, gin-operahan o kaagi gintughugan dugo dapat palipason ang isa ka tuig bag-o mag donar.
>Sa mga babae nga donors, pwede maka donar kang dugo pito (7) ka adlaw antes kag pagkatapos sang regla.
PAGA-OBRAHON MATAPOS MAG DONAR SANG DUGO
>Magpahuway sang lima asta pulo ka minutos.
>Mag-inom sang damu nga tubig ukon magpakaldo.
> Indi mag sagay duko, Indi magpamug-at ukon mag drive sang salakyan.
>Itum-ok ang gintuslukan sang dagom para mag-untat ang pagdugo.
>Kon naga lanog kag naga parangit-om ang gintuslokan sang dagum, e cold compress lang sa sulod kang 24 hours kag e hot compress lang sa masunod nga 24 oras.
>Kon makabatyag lingin kang ulo, maghigda lang kag alsahon ang tiil paibabaw.
>Indi manigarilyo sa duwa (2) ka oras matapos ang pag donar.
>Indi mag-inom kang makahulubog nga ilimnon sa sulod sang isa ka adlaw.
Facebook Comments

Visitor Counter

118737